Årsoppgjør 2017

I slutten av uke 8 sendes det ut fakturaer til alle abonnenter.

Det er årsoppgjør for 2017 og forskudd for 1. kvartal 2018 som skal betales.

Inngå gjerne avtale med din bank om AvtaleGiro eller eFaktura.

Priser
Servicevarsling