Endring i forskrift om septiktømming

Kommunene Eidskog og Grue har vedtatt følgende endring i Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker:

§5 Tømmefrekvens, pkt 4. Tette tanker, minimum 1 gang pr år. De tanker som ikke er tømt pr. 1. november inneværende år, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november - desember inneværende år.

Les forskriftene her:

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune

 

Priser
Tilknytning