Utskifting av vannmålere

GIVAS vil i løpet av vinteren 2016/2017 skifte ut ca. 1.000 vannmålere hos abonnenter i Kongsvinger kommune. Det er de eldste vannmålerne som skal skiftes ut. Hele jobben er satt bort til lokale rørleggere, som vil ta kontakt med den enkelte abonnent og avtale tidspunkt for utskifting.

Priser
Tilknytning