Forfallsdatoer

2017:

Det er vedtatt kvartalsvis fakturering i alle kommuner med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.