Normer og forskrifter

GIVAS normer og forskrifter er bygget på nasjonale standarder. Eierkommunene ved GIVAS' representantskap har behandlet og vedtatt dokumentene.

Abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom GIVAS og den enkelte abonnent

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer fastsetter metode for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrer i GIVAS eierkommuner

Bestemmelser om vannmålere
beskriver forhold som anskaffelse, installasjon, gebyr for leie, avlesning og kontroll av vannmåler

Kontroll av vannmåler er et bestillingsskjema dersom du ønsker å kontrollere din vannmåler

Drikkevann – leveringsvilkår
inneholder hvilke regler som gjelder og hva som kan gjøres når abonnenten mener tjenestene ikke er slik de bør være

Avløpstjenester – leveringsvilkår
inneholder hvilke regler som gjelder og hva som kan gjøres når abonnenten mener tjenestene ikke er slik de bør være

GIVAS VA-norm
  inneholder de tekniske krav GIVAS har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når GIVAS skal eie, drive og vedlikeholde anlegget

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune 

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Kongsvinger kommune