Karttjeneste ute av drift

Vår leverandør av karttjeneste som omfatter ledningsnett, Volue, har vært utsatt for et omfattende dataangrep. Systemet er nå stengt ned for gjennomgang og gjenoppretting. Vi har derfor ingen mulighet til å svare på karthenvendelser og tilkoblingssøknader for øyeblikket.

Volue legger ut daglige oppdateringer her:

https://www.volue.com/urgent-updates 

Faktura og betaling
Servicevarsling