Anleggsarbeider i Storgata

Mandag 24.august kl 09.30 begynner arbeid med å etablere nye vann- og avløpskummer i krysset Storgata - Parkvegen. Dette arbeidet vil pågå i fire uker fram til 20.september. Det vil bli omkjøring via Brugata – Eidemsgate i byggeperioden. 

Når krysset med Parkvegen er ferdig starter arbeidene i krysset Storgata - Fjellgata som også er beregnet til fire uker slik at dette er ferdigstilt ca 19.oktober.

Omkjøring vil bli skiltet.

Faktura og betaling
Servicevarsling