Prosjekter i Kongsvinger

GIVAS har oppstart av to prosjekter i Kongsvinger i vår.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Skrivervegen starter i uke 13 og er forventet avsluttet før fellesferien.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Digerudlia (Ellens veg og Jernbanegata) starter 1. juni og er planlagt ferdig vinteren 2022/23.

Du kan lese mer om prosjektene under Om oss/Nyheter 

Faktura og betaling
Innbyggervarsling