Avlesning av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren igjen.

Her kan du lese mer om dette temaet:

Vannmåleravlesning 

Faktura og betaling
Innbyggervarsling