Faktura og betaling

Faktura for vann- og avløpsgebyrer er nå sendt ut, med betalingsfrist 20. mars.

Har du spørsmål til fakturaen finne du forklaringer under Faktura og betaling 

Faktura og betaling
Innbyggervarsling