Måleravlesning

Om du ikke har sendt inn målerstand for 2021 er det fortsatt mulig.

Siste frist er 15. januar.

Vannmåleravlesning 

Faktura og betaling
Servicevarsling