SMS om vannmåleravlesning

GIVAS har sendt ut påminnelse om vannmåleravlesning på SMS. Meldingen kommer fra et nummer med 14 siffer.

Dersom SMS er sendt til feil nummer, gå inn på norge.no og oppdater din kontaktinformasjon.

Les mer her 

Faktura og betaling
Servicevarsling