Omlegging til 12 terminer - vann- og avløpsgebyrer

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok 6. desember 2022 at kommunale eiendomsgebyrer skal faktureres hver måned. Dette inkluderer vann- og avløpsgebyrer. For vann og avløp gjelder denne endringen kun for abonnenter som har årlig forbruk (faktura) over 3 001 kr. Abonnenter med årlig forbruk (faktura) under 1001 kr vil heretter faktureres en gang i året. Les mer om dette under Faktura og betaling

Endringene over vil utføres automatisk og gjelde fra 01.07.2023.

Ønsker du å endre på dine betalingsterminer, gjøres dette på Min Side. Gå inn på Mine eiendommer og velg Min Fakturahyppighet. Her kan du velge mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig termin. Endringen må gjøres både for Kongsvinger Kommune og GIVAS.

Her logger du deg inn på Min side

Faktura og betaling
Innbyggervarsling