Restriksjoner

GIVAS drifter viktig infrastruktur og har i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet innført restriksjoner for egne ansatte og besøkende.

Vi ber om at all kontakt med GIVAS skjer via følgende kanaler:

- Nettside givas.no/kundeservice 

- Epost post@givas.no

- Telefon 

Ved akutte hendelser, ring aktuell vakttelefon (se nummer nederst på denne siden).
Faktura og betaling
Servicevarsling