Digital utsendelse av faktura

GIVAS øker bruken av digitale verktøy og innfører i disse dager digital utsendelse av faktura. Dette betyr mer effektiv drift og reduserte kostnader, og det er bra for miljøet. I tillegg vil det kunne gjøre fakturabehandlingen enklere for deg som mottaker.

Les mer om dette under Faktura og betaling 

Faktura og betaling
Servicevarsling