Aktuelt

Aktuelle saker og informasjon om større prosjekter som gjennomføres blir varslet til berørte parter og gjennom media.

Utfyllende informasjon om kommende og pågående prosjekter prosjekter presenteres her.