Slam

Slam benyttes som en ressurs til jordforbedring i landbruket

Ved rensing av avløpsvann skilles forurensende materiale/stoffer ut og blir til det vi kaller slam. Renseprosessen vår er så god at slammet som blir igjen er en verdifull ressurs for jordforbedring og gjødsling.

 

Er du bonde og interessert i å motta slam, ta kontakt med oss med informasjon om beliggenhet og størrelse på areal.

Meld interesse