Faktura og betaling

GIVAS IKS har innført faktureringsrutiner som skal øke graden av digital utsendelse. Formålet er å redusere kostnader og oppnå miljømessige gevinster. I tillegg vil det kunne gjøre fakturabehandlingen enklere for deg som mottaker.

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt i følgende rekkefølge:

  1. via AvtaleGiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
  5. E-post som vedlegg
  6. Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro må man fylle ut en tom giroblankett.

Les mer om de enkelte løsningene, og hvordan du eventuelt reserverer deg, under Digitalisering av fakturautsendelsen nedenfor.

Se video som forklarer Digital faktura