Faktura og betaling

Kommunale vann- og avløpstjenester er underlagt et sett med lover og regler. Det betyr blant annet at gebyrbetalingen fra abonnentene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløp (selvkost).
Det er kommunen som vedtar gebyrene som gjelder for den enkelte kommune.

I dag leses vannmåleren en gang per år (ved årsskifte). Faktisk forbruk blir fakturert og danner grunnlag for forskuddsbetaling for neste år. Dersom du vet at du kommer til å bruke mer eller mindre vann i kommende år kan du kontakte oss for å endre forskuddsbetalingen.

Nedenfor finner du mer informasjon om faktura og betaling.