Servicevarsling

Vi sørger for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet driftsstans eller ved anbefalt koking av vann. Får du ikke varsling?

Oppdatere din kontaktinformasjon i Altinn eller registrer deg på Servicevarsling.no ved å velge "Sjekk din oppføring", eller gå direkte til Redigering av kontaktinformasjon