Servicevarsling

Vi sørger for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Får du ikke varsling? Registrer deg her: Servicevarsling