Tilknytning

Skal du bygge? Ønsker du å knytte deg til offentlig vann- og avløpsnett? Da finner du informasjon her.

Arbeid med tilkobling, frakobling og omlegging av offentlig vann- og avløpsledning skal utføres av en rørlegger. Rørleggeren sørger for at jobben blir utført i henhold til lover, forskrifter og normer, slik at du som kunde kan være trygg på at det ikke blir problemer med vann og avløp i ettertid.

Din rørlegger vil sørge for å sende inn nødvendige søknader og skjemaer.