Kart, påvisning og stenging

Skal du bygge og ønsker å knytte deg til offentlig vann- og avløpsnett finner du informasjon under Tilknytning 

Trenger du kart med teknisk grunnlagsinformasjon kan du få dette ved forespørsel til GIVAS gjennom et eget bestillingsskjema.
Priser: Ingen kostnad

Responstid: Innen 4 virkedager

Ønsker du bistand med stenging av vann og påvisning av vannledning kan du bestille dette fra oss gjennom eget bestillingsskjema
Dersom det i forbindelse med vannavstenging påvises feil i innvendig eller utvendig stoppekran hos abonnent, kan GIVAS gi pålegg om utbedring av stoppekran.

Fullstendig oversikt over gebyrer.