Vannmåleravlesning

For å beregne ditt årsgebyr for vann og avløp ber vi deg lese av vannmåleren. Avlesning av vannmåleren foretas en gang hvert år, og det er abonnenten som foretar avlesningen og innmeldingen omkring årsskiftet. Hvis du ikke sender inn målerstanden vil årsforbruket bli stipulert.

Avlesningsvarsel og avlesning via SMS 
Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. 

Les av ved å svare på meldingen med tallene fra avlesningen. Husk å legge inn hele tallet foran komma (ikke nullene foran tallet), og ikke tallene etter komma. Nummeret du sender svaret til er ikke et telefonnummer, men en unik kode for din vannmåler.

Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige registre og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Avlesning via internett
Har du fått avlesningskort i posten kan du sende inn avlesning via internett. Ta med alle tall når du leser av vannmåleren, også nuller foran. På noen vannmålere er det en desimal lengst til høyre merket med rødt. Disse skal ikke tas med. Se eksempel på avlesningskort med veiledning og kode for din vannmåler.

SEND INN AVLESNINGSKORT

Vår digitale løsning for avlesning på nett og SMS er åpen i en avgrenset periode i desember. Måleravlesning utenom denne perioden sendes til post@givas.no

Digital vannmåleravlesning

GIVAS har de siste årene byttet ut gamle vannmålere med nye digitale vannmålere. En del av disse leses av automatisk. Dersom du har fått informasjon om at din måler leses av automatisk skal du ikke sende inn avlesning manuelt via SMS, internett eller avlesningskort.

Avlesningskort (papir)

Dersom vi ikke har ditt mobiltelefonnummer blir det sendt ut avlesningskort i posten. Dersom vi ikke får svar på måleravlesning via SMS eller internett blir det sendt ut avlesningskort på papir.