Bestillingsskjema

Trenger du kart med teknisk grunnlagsinformasjon kan du få dette ved forespørsel til GIVAS.
Vær oppmerksom på at kart ikke alltid stemmer med terrenget. Beliggenhet og høyder må oppfattes som veiledende, og det kan være eksisterende ledningsstrekk som ikke er registrert i kartet.
Priser: Ingen kostnad

Responstid: Innen 4 virkedager

Ønsker du bistand med stenging av vann og påvisning av vannledning kan du bestille dette fra oss
Priser:
a) Planlagt stenging av vann: Faktureres etter medgått tid
b) Påvisning av vannledning og bistand til å finne stoppekran: Ingen kostnad
Responstid: Innen 4 virkedager. Utføres kun i normal arbeidstid (07:00-15:00)Henvendelse

Velg hva slags henvendelse dette er snakk om.

Bestiller

Oppgi informasjon om den som bestiller her.

Kontaktperson ved påvisning/stenging

For påvisning/stenging trenger vi også informasjon om kontaktperson.

Eier

Oppgi informasjon om grunneieren her.

Eiendom

Oppgi informasjon hvor eiendommen ligger her.

Kart

Her kan du tegne på kartet eller laste opp dine egne filer hvis du har det. Kun bildefiler og PDF-filer støttes.

Melding

Vennligst gi oss tilbakemelding på hva henvendelsen gjelder her.

En eller flere felter er ikke utfyllt riktig.