Har du fått avlesningskort i posten?

Her kan du sende inn målerstand når du har mottatt avlesningskort i posten.

Har du fått varsel via SMS kan du ikke benytte denne innsendingsmetoden, men må sende inn avlesning ved å svare på SMS.

Bruk kode fra avlesningskortet du har fått i posten.