Les av vannmåler

Bruk kode fra avlesningskortet du har fått i posten.

Kode på varsel via SMS kan ikke benyttes til denne avlesningen.