Eierstyring

GIVAS, Glåmdal interkommunale vann og avløpsselskap IKS, ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger. I 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med og i 2024 ble også Sør-Odal en del av GIVAS. Et interkommunalt selskap er, som navnet tilsier, et selskap eid av flere kommuner og er underlagt Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

 

Selskapsavtale GIVAS regulerer eierandeler, formål og eierstyring.

 

Møteoversikt representantskap

 

For styre og representantskap:

Innlogging GIVAS møteportal