Helse, miljø og kvalitet

Styringssystem for helse, miljø og kvalitet

GIVAS er sertifisert i henhold til standardene  for arbeidsmiljø (NS ISO 45001), miljø (NS-EN ISO 14001) og kvalitet (NS-EN ISO 9001). Til sammen utgjør dette et felles styrings- og ledelsessystem for bedriftens hovedoppgaver som er produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann. Sertifiseringsorgan for GIVAS er Kiwa TeknoIogisk Instistutt.

Sertifikat