Helse, miljø og kvalitet

Styringssystem for helse, miljø og kvalitet

GIVAS jobber i henhold til standardene  for arbeidsmiljø (NS ISO 45001), miljø (NS-EN ISO 14001) og kvalitet (NS-EN ISO 9001). Til sammen utgjør dette et felles styrings- og ledelsessystem for bedriftens hovedoppgaver som er produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann.