Helse, miljø og kvalitet

Styringssystem for helse, miljø og kvalitet

GIVAS ble i 2015 sertifisert i henhold til standardene  for arbeidsmiljø (SN-BS OHSAS 18001), miljø (NS EN ISO 14001) og kvalitet (NS-EN ISO 9001). Til sammen utgjør dette et felles styrings- og ledelsessystem for bedriftens hovedoppgaver som er produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann. Sertifiseringsorgan for GIVAS er Kiwa TeknoIogisk Instistutt.

Sertifikat