Hvem er GIVAS?

Hvem er vi?
GIVAS ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med. GIVAS kan altså se tilbake på ti år i bransjen, og på nåværende tidspunkt har vi nesten 50 ansatte, 13 renseanlegg og 10 vannverk. GIVAS er eid av kommunene. Selskapet har sin egen driftsorganisasjon med et uavhengig styre valgt av et representantskap. Representantskapet består av medlemmer fra kommunestyrene i eierkommunene.

Hvorfor GIVAS?
Bakgrunnen for etableringen av GIVAS var ønsket om å gi Kongsvinger-regionen et kompetansesenter innenfor dette viktige fagfeltet, et større administrativt system gir også store fordeler innen drift, arbeidet med infrastrukturen og ikke minst i arbeidet med å yte best mulig service til våre kunder.

Hva gjør vi?
GIVAS eier og drifter alle offentlige vann og avløpsanlegg i de fire kommunene. Vi jobber med utvikling, vedlikehold og drift, og vi har også oppgaver knyttet til vegvedlikehold. Vi sier at arbeid med vann er verdens viktigste oppgave. Det er også et arbeid for å sikre fremtidige generasjoner på mer enn en måte. Vi ønsker at etterkommerne våre skal ha rikelig med rent vann, men vi ønsker også at de skal slippe å ta over en gigantisk regning i form av vedlikeholdsetterslep. GIVAS forvalter verdens viktigste ressurs. Vi ønsker også å være en attraktiv og god arbeidsplass for dyktige medarbeidere innenfor ulike fagfelt.

Roller

Innlogging GIVAS møteportal for styre og representantskap