Hvem er GIVAS?

Historien bak GIVAS

GIVAS, Glåmdal interkommunale vann og avløpsselskap IKS, ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger. I 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med og i 2024 ble også Sør-Odal en del av GIVAS. GIVAS ble etablert som et resultat av ønsket om å gi Kongsvingerregionen et kompetansesenter innenfor dette viktige fagfeltet. Et større administrativt system gir også store fordeler innen drift, og i arbeidet med infrastrukturen. Ikke minst er det en styrke i arbeidet med å yte best mulig service til våre kunder.

Dette er GIVAS i dag

GIVAS kan altså se tilbake på mange år i bransjen med forvaltning av omfattende vann- og avløpsstruktur spredt utover et stort geografisk område. Arealet i GIVAS’ kommuner er over 3 000 km2. Dette er nesten 7 ganger større enn arealet til Oslo kommune. Videre har GIVAS nesten 120 pumpestasjoner. For å sette dette tallet i perspektiv har Oslo kommune 70 stykker. Dette viser noe av omfanget av infrastrukturer GIVAS forvalter.

Vi har i underkant av 60 ansatte som forvalter verdens viktigste ressurs, og sørger blant annet for at innbyggerne har rent vann i springen hver dag. I tillegg jobber vi med anleggsvirksomhet og er en beredskaps-organisasjon. Bedriftens hovedoppgaver er produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann.

Vår oppgave

GIVAS eier og drifter alle offentlige vann og avløpsanlegg i de fire kommunene. Vi jobber med utvikling, vedlikehold og drift, og vi har også oppgaver knyttet til vegvedlikehold. Vi sier at arbeid med vann er verdens viktigste oppgave. Det er også et arbeid for å sikre fremtidige generasjoner på mer enn en måte. Vi ønsker at etterkommerne våre skal ha rikelig med rent vann, men vi ønsker også at de skal slippe å ta over en gigantisk regning i form av vedlikeholdsetterslep. Vi ønsker også å være en attraktiv og god arbeidsplass for dyktige medarbeidere innenfor ulike fagfelt.

 

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss? Les mer her.

Roller

For styre og representantskap:
Innlogging GIVAS møteportal