Jobb hos oss

Her finner du våre Ledige stillinger

GIVAS er en allsidig bedrift med mange muligheter. Våre hovedoppgaver er produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann. Om du vil være med på å forvalte verdens viktigste ressurs, er GIVAS et godt valg.

Hvorfor jobbe hos oss
Først og fremst gjør vi en forskjell i hverdagen. Hos GIVAS finner du et hyggelig arbeidsmiljø, gode kolleger og varierte arbeidsoppgaver. Som ansatt hos GIVAS er du med på å gjøre en forskjell, enten du forvalter, vedlikeholder, drifter eller administrerer.

Vi er om lag 50 personer som inkluderer lærlinger, fagarbeidere, ingeniører, økonomer og servicemedarbeidere. Et vidt spekter av mennesker med ulik bakgrunn: Vi har elever på utplassering fra videregående skole, vi har trainee-stillinger, og vi har arbeidsfolk på utplassering fra NAV. Det er ulike kompetansefelt, men alle jobber sammen.

Vi jobber for å gi innbyggerne det beste drikkevannet, og å sikre mot oversvømmelser og lekkasjer. Vårt mål er å være regionens foretrukne leverandør av vann- og avløpstjenester.

Hva gjør vi, og hva kan du jobbe med?
Hos oss jobber vi med førstelinjetjenester og kundebehandling, administrasjon av septiktømming, avlesing og håndtering av vannmålere, administrasjon, HMS og kvalitet, økonomi og innkjøp og oppfølging av gebyrer.

Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører prosjekter med legging av nye og utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Det er i tillegg behov for oppgradering av prosessanlegg, både nybygg og utvidelser. Til dette har vi behov for fagarbeidere, ingeniører og bemanning av administrative stillinger innenfor alt fra økonomi og ledelse til kundeservice, HMS og kvalitetssikring.

Kongsvingerregionen – et godt sted å bo
Om du ikke allerede er bosatt i regionen, kan vi by på mye også utenom en spennende arbeidsplass. Her er det spennende karrieremuligheter, og god plass til deg og din familie. I landlige omgivelser får dere mye for pengene, enten ønsket er å bygge nytt hus eller kjøpe bolig. Budsjettet rekker langt og mulighetene er mange – kanskje du ønsker hus med eplehage, småbruk eller en sentrumsnær leilighet.

Midt i det grønne hjertet kan du bo, jobbe og leve godt. Kongsvingerregionen er et område i spennende vekst, hvor uttrykket «å dra i samme retning» på mange måter gjenspeiler næringslivet og regionen. Ønsker du å jobbe med prosjekter som bidrar til regional vekst og utvikling, er dette stedet. Bedriftene i regionen spiller hverandre gode, ved å dele kunnskap og erfaringer i veletablerte fagnettverk.

Utplassering og læreplass
Ønsker du utplassering fra videregående skole eller læreplass? GIVAS er lærebedrift innenfor kjemiprosessfaget og tar inn lærlinger hvert år. Norge kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden, og lokale læreplasser er viktig for å bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring og får et fagbrev. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

I GIVAS jobber vi hardt hver eneste dag for å være en attraktiv og god arbeidsplass, for dyktige medarbeidere innenfor ulike fagfelt. Vil du bli med på laget? Se våre utlyste stillinger, eller ta kontakt med oss.

Her kan du lese mer om hvordan du kan utdanne deg til arbeid i vannbransjen