Ledige stillinger

Avdelingsleder Vann

GIVAS søker etter leder for driftsavdeling vann. Stillingen innebærer personal- og budsjettansvar og inngår i bedriftens ledergruppe. Avdeling Vann har 6 dyktige fagarbeidere, som har ansvar for å drifte 10 vannbehandlingsanlegg, 360 km ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner og høydebasseng. Avdelingen har ansvar for å levere nok vann, sikkert vann og godt vann til mer enn 20.000 innbyggere i selskapets fire eierkommuner.

Les mer

Fagarbeider vann

GIVAS søker en medarbeider til vår driftsavdeling for vann. Stillingen inngår som en av seks dyktige fagarbeidere som har ansvar for blant annet 10 vannbehandlingsanlegg og over 360 km med ledningsnett.

Les mer

Sommerjobb drift og vedlikehold

GIVAS har ledig sommerjobb i våre driftsavdelinger. Arbeidsoppgavene vil være maling og enkelt vedlikehold av pumpestasjoner/bygninger, fjerning av vegetasjon og forefallende drifts- og vedlikeholdsarbeid.

Les mer