Miljø og samfunnsansvar

Åpenhetsloven - Ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I GIVAS IKS legger vi vekt på å styre vår virksomhet etter norsk lov, i tråd med god forretningsskikk og våre etiske retningslinjer. Selskapet følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 
 
GIVAS IKS har forankret åpenhetsloven hos selskapets styre og ledelse, i vår innkjøpshåndbok og i våre kontraktsmaler. I tråd med åpenhetsloven gjennomfører GIVAS en årlig aktsomhetsvurdering av egen virksomhet samt selskapets leverandørkjede.

 

Redegjørelse for Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering