Nyheter

Granli vannbehandlingsanlegg

GIVAS er nå ferdige med prøvedriften av det nye vannbehandlingsanlegget på Granli. Fra og med onsdag den 24. august vil det nye anlegget levere vann ut på vannledningsnettet til Kongsvinger og Grue kommune. I utgangspunktet skal våre abonnenter ikke merke noe til dette, men på grunn av at vi ved idriftsettelsen også kommer til å endre vannretningene i rørene i byen kan det oppstå misfarget vann. Dersom man opplever misfarget vann etter den 24. august, ber vi om at det sendes en sms. med adresse til 913 44 006, så vil GIVAS igangsette spyling av ledningsnettet der det er aktuelt.