Nyheter

Åpning av Granli vannbehandlingsanlegg

Mandag 30. mai 2022 åpnet vi offisielt vårt nye vannbehandlingsanlegg på Granli. Vannbehandlingsanlegget er dimensjonert for å sikre Kongsvinger, Grue og i fremtiden Sør-Odal godt, nok og sikkert drikkevann. Også Nes Kommune, som i dag får drikkevann fra Sør-Odal, vil i fremtiden kunne få sitt vann fra vannbehandlingsanlegget på Granli. Dagen ble feiret med taler og omvisning på det nye anlegget og med god mat og drikke for de vel 70 fremmøtte. Både Grue, Kongsvinger og Sør-Odal kommune var godt representert sammen med GIAVS, prosjekterende og entreprenører.

Bygget for et klima i endring

Daglig leder Hanne Rolsdorph fortale i sin åpningstale, at det var på høy tid å etablere ett nytt vannbehandlingsanlegg på Granli. Det gamle anlegget, som ble bygget på 1960-tallet er i dag sterkt flomutsatt og er også nedslitt etter å ha tjent som Kongsvingers vannforsyning i over 55 år, og også Grues vannforsyning de siste 14 årene. Planleggingsarbeidet ble igangsatt allerede i 2016. Det nye vannbehandlingsanlegget ble politisk vedtatt i 2018. Prosjektering og bygging har pågått siden det politiske vedtaket frem til åpningen. Vi er svært stolte av å kunne vise frem det nye anlegget vårt i dag.

Anlegg til 80 millioner kroner

Vår største investering noen sinne, proklamerte vår styreleder Henrik Futtrup. Dette vil sikre sikkert og godt vann i kranene i overskuelig fremtid. En så stor investering vil føre med seg noe økning i vannavgiften i årene som kommer, men dette er noe vi tror innbyggerne i Kongsvingerregionen både aksepterer og forventer for å ha vannleveranse av høy kvalitet og standard nå og i fremtiden.

Fornøyde ordførere

Ordførerne i Grue, Kongsvinger og Sør-Odal klippet sammen over snoren, som for anledningen var billedlig representert ved en vannledning. Alle de tre ordførerne var skjønt enige om at det nye vannbehandlingsanlegget er kjærkomment. Eli Watne trakk frem de ventede klimaendringene og at verdens viktigste næringsmiddel må sikres for fremtiden. Hun nevnte i den anledning utfordringene med vannleveranse vi ser i andre deler av landet som eksempel. Eli hintet også om forventningene til at nabokommunen Sør-Odal snart kobler seg til. Ordfører i Sør-Odal Knut Hvithammer kunne bekrefte at dette var på trappene, men at det fortsatt er store investeringer og mye arbeid som skal på plass før dette er en realitet. Rune Grenberget, ordføreren i Grue kommune trakk frem viktigheten av et godt samarbeid over kommunegrensene, og alle tre var enige om at fremtiden innenfor vannsektoren er regional.
 

Nesten 1 millioner liter vann i timen

For å sikre oss mot utfordringer med fremtidige flommer er dagens vannbehandlingsanlegg bygget over 1000 års flomnivå, sier Ivan Skadsdammen, konstituert avdelingsleder for vannavdelingen. I vårt område vil det si minst 150 meter over havet. Anlegget er dimensjonert for å kunne levere opptil 900 m³, eller med andre ord nesten en million liter rent drikkevann i timen. Anlegget er i drift i dag, men leverer ikke vann ut på nettet før vi er ferdig med testperioden og er sikre på at alt fungere som det skal. Vi har derfor også det gamle anlegget i 

drift parallelt med det nye en liten stund til, men regner med å ha full forsyning fra det nye anlegget allerede i løpet av et par uker. Abonnentene skal ikke merke noe til at det nye vannbehandlingsanlegget blir tatt i bruk. Vi på driftsavdelingen er svært takknemlige over å kunne drifte et så flott og moderne vannbehandlingsanlegg som dette.

Det nye vannbehandlingsanlegget er prosjektert av konsulentfirmaet Sweco AS. Wito AS, som hadde byggentreprisen og var hovedentreprenøren, sto for bygget sammen med underentreprenørene Rønning installasjon AS, GK ventilasjon og Kjell Trandem AS. Melby Maskin AS har stått for graving og alt utomhusarbeid. Prosessanlegget er levert av firmaet Servi-Tech AS og vannbassengene av VA-tek AS. Byggeledelsen ble holdt av Prosjektråd Innlandet AS.