Nyheter

Dokumenter til høring

Styret i GIVAS har vedtatt å legge ut følgende dokumenter til offentlig høring:

Dokumentene er sammen med Saksutskrift fra styrebehandlingen også tilgjengelig på nettsidene til eierkommunene og ligger også fysisk ute hos GIVAS.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes skriftlig til post@givas.no eller GIVAS, Otervegen 9, 2211 Kongsvinger innen 01.05.2018