Gebyrer

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

  • Årsgebyr (abonnemenstgebyr og forbruksgebyr)
  • Gebyr for leie av vannmåler
  • Gebyr for midlertidig tilknytning
  • Gebyr for avlesning av vannmåler dersom GIVAS må gjøre avlesningen for deg
  • Gebyr for bytting av frosset vannmåler

Disse finner du igjen nedenfor, for hver enkelt kommune under gebyrsatser for hvert år