Normer og forskrifter

GIVAS' normer og forskrifter er bygget på nasjonale standarder. Styre og representantskap har behandlet og vedtatt dokumentene.

GIVAS VA-norm  inneholder de tekniske krav GIVAS har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når GIVAS skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.  

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom GIVAS og den enkelte abonnent.

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser beskriver krav til teknisk utførelse. Heftet kan kjøpes hos Kommuneforlaget.

GIVAS forskrift om vann- og avløpsgebyrer 2019 gjelder for Kongsvinger og Nord-Odal. Høsten 2019 skal forskriften behandles i kommunene Grue og Eidskog.

GIVAS Forskrifter fra 2013 gjelder for Grue og Eidskog og har følgende innhold:

  • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer fastsetter metode for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrer i GIVAS eierkommuner. 
  • Leveringsvilkår drikkevann beskriver hvilke regler som gjelder og hva som kan gjøres når abonnenten mener tjenestene ikke er slik de bør være. 
  • Leveringsvilkår avløpstjenester beskriver hvilke regler som gjelder og hva som kan gjøres når abonnenten mener tjenestene ikke er slik de bør være. 
  • Bestemmelser om vannmålere beskriver forhold som anskaffelse, installasjon, gebyr for leie, avlesning og kontroll av vannmåler.

Kontroll av vannmåler er et bestillingsskjema dersom du ønsker å kontrollere din vannmåler.

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune 

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Kongsvinger kommune