Normer og forskrifter

GIVAS' normer og forskrifter er bygget på nasjonale standarder. Styre og representantskap har behandlet og vedtatt dokumentene.

GIVAS VA-norm inneholder de tekniske krav GIVAS har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når GIVAS skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.  

Sør-Odal VA-norm 

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom GIVAS og den enkelte abonnent.

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser beskriver krav til teknisk utførelse. Heftet kan kjøpes hos Kommuneforlaget. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kongsvinger, Nord-Odal, Grue og Eidskog kommuner, Innlandet på Lovdata.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sør-Odal kommune, Innlandet på Lovdata.

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune 

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Kongsvinger kommune

Renovasjonsforskrift for Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal §8 regulerer bruk av kjøkkenavfallskvern.