Risikoabonnenter

Enkelte virksomheter utgjør en fare for forurensning av drikkevannsledningene.
Virksomheter som håndterer kjemikalier, bakterieholdig vann og andre forurensende væsker er forpliktet til å beskytte rørinstallasjonene sine på en slik måte at forurensning av drikkevannet ikke kan forekomme. Under uheldige omstendigheter kan vannstrømmen snu, forurenset vann kan blande seg med den friske vannforsyningen, såkalt tilbakestrømming. Montering av tilbakestrømmingsvern vil beskytte mot forurensning.

En nasjonal vurdering av helsemessig sikker vannledningsnett, utarbeidet av Norsk Vann i 2008 definerer følgende virksomheter som særlig utsatte:

  • Bensinstasjoner og vaskehaller
  • Kjemisk industri 
  • Fiske- og kjøttforedlingsbedrifter 
  • Bryggerier
  • Barer og restauranter 
  • Hotell og svømmehaller m/ sjøvannsbasseng 
  • Havnerelatert virksomhet 
  • Sykehus og sykehjem