Prosjekter

GIVAS har en årlig ordinær investeringsramme for prosjekter som per i dag er 46,2 mill kr. Dette inkluderer ikke rammer knyttet til investeringer i vannbehandlingsanlegg og renseanlegg, som har egne investeringsrammer.

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 har et investeringsbudsjett på 293 mill. kr fordelt på fire år. Dette fordeler seg på 95,1 mill. kr i Eidskog, 12,9 mill. kr i Nord-Odal, 27,8 mill. kr i Grue, 149,2 mill. kr i Kongsvinger, og 8 mill. kr i anleggsavdelingen.

Prosjekter som er planlagt gjennomført i denne fireårsperioden er beskrevet i Økonomiplan 2022 - 2025, Hoveddokument og vedlegg for hver kommuneDetaljer for prosjektene legges ut her når det nærmer seg gjennomføring.