Faktura og betaling

Kommunale og interkommunale vann- og avløpstjenester er underlagt et sett med lover og regler. De viktigste punktene i forhold til priser er belyst nedenfor.

  • Gebyrbetalingen fra abonnentene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløp (selvkost)
  • Kommunen vedtar gebyrene som gjelder for den enkelte kommune
  • Huseier skal ha faktura for vann og avløp, uavhengig av om vedkommende bor i eller leier ut boligen
  • Ved eiendomsoverdragelser er det eiendomsmegler eller eier selv som har ansvaret for oppgjør av vann- og avløpsgebyrer mellom kjøper og selger

GIVAS mener godt drikkevann skal være uavhengig av økonomiske evner. Vi tar ansvar for en sikker vannforsyning og våre gebyrer skal ikke være høyere enn nødvendig.

Det er vedtatt kvartalsvis fakturering i alle kommuner med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Husk å inngå avtale om eFaktura og AutoGiro.

Her kan du beregne vann- og avløpsgebyr for din bolig.