Drikkevannskvalitet

GIVAS skal levere nok vann, godt vann og sørge for en sikker vannforsyning. For å sikre dette har vi vannverk på Granli, Austmarka, Skasenden, Svullrya, Botner, Sollia, Fjell, Vestmarka, Åbogen og Ingelsrud. Det største vannverket er Granli vannverk, som forsyner abonnenter i Grue og Kongsvinger kommune. Vannverket på Granli har stor kapasitet og dekker vannbehovet i Grue og Kongsvinger uten behov for restriksjoner mot hagevanning.

Er vannet bløtt eller hardt?

Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsakelig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med. Hardhetsgraden for vannet til de forskjellige vannverkene våre finner du under Analyseresultater.