Vannprøver

Du kan levere private vannprøver for analyse hos Synlab på Hamar ved å henvende deg dit.

Du kan også henvende deg til oss :

  • Last ned bestillingsskjema Vannanalysepakke private og kryss av for hvilke analyser du vil ha utført. Her finner du også priser.
  • Hent steril flaske hos GIVAS
  • Ta prøve samme dag som den skal leveres, som beskrevet på bestillingsskjema. Prøven skal tas om morgenen. Vent til etter kl 11.00 dersom du velger å sende prøven med posten direkte til laboratoriet.
  • Prøven kan leveres til GIVAS i Otervegen 9, Kongsvinger innen kl 11.00 på tirsdager

I 2020 kan du levere prøver alle tirsdager unntatt uke 15, 51 og 52.

Prøveresultat og faktura sendes direkte til deg fra laboratoriet.

Her kan du lese om Grenseverdier og informasjon om de ulike parameterne i drikkevann