Vannprøver

Du kan levere private vannprøver for analyse hos ulike leverandører. Søk på "vannprøve analyse" på internett for å finne tilbydere. Om du ønsker kan du hente steril flaske hos GIVAS. Ta prøve samme dag som den skal leveres. Vent til etter kl 11.00 dersom du sender prøven med posten til laboratoriet.

 

Om du ønsker å levere prøven til GIVAS i Otervegen 9, Kongsvinger, kan du laste ned og fylle ut følgeskjema som du fyller ut og leverer sammen med vannprøven. Prøven blir da hentet og analysert av  SGS Analytics.

Du må da ta prøven tirsdag morgenen og levere den innen kl 11.00 samme dag.

Du kan levere prøver til GIVAS alle tirsdager unntatt påskeuka og uke 51 og 52.

Prøveresultat og faktura sendes direkte til deg fra laboratoriet.

Her kan du lese om Grenseverdier og informasjon om de ulike parameterne i drikkevann