Våre anlegg

Anlegg Kommune Antall
abonnenter

Årlig produksjon
av vann m3

Granli Kongsvinger/Grue 8 300 2 282 000
Austmarka Kongsvinger 250 96 000
Sør-Odal Sør-Odal    
Botner Nord-Odal 400 250 000
Sollia Nord-Odal 20 2 000
Fjellskolen Nord-Odal 10 1 000
Åbogen Eidskog 60 11 000
Vestmarka Eidskog 40 6 000
Ingelsrud Eidskog 10 2 000
Svullrya Grue 100 68 000
Skasenden Grue 80 1 000
Totalt 9 280 3 049 000