Eksterne oppdrag

GIVAS har en egen anleggsavdeling med gravemaskiner, lastebiler og ikke minst et svært kompetent og dyktig mannskap som jobber med vegvedlikehold, sanering, rehabilitering, vann- og avløpsanlegg.

Dersom vi har kapasitet utfører vi også oppdrag for bedrifter, offentlige instanser og privatpersoner. Ta gjerne kontakt med oss.