Vegvedlikehold

GIVAS utfører vegvedlikehold på bestilling fra den enkelte kommune.

Kommunene selv fastsetter standarden på vegvedlikeholdet, blant annet gjennom økonomiske rammer og kvalitetsmål.

Her kan du lese Kongsvinger kommune - Tjenesteerklæring vedlikehold av kommunale veger